تکنولوژی
تکنولوژی

اتاق تمیز

فناوری های زیستی دارای دو ماهیت آمیخته فناورانه و زیستی هستند. برای انجام صحیح و سالم فعالیت ها و فرایندهای مرتبط، لازم است محیط کاملا تمیز و بهداشتی باشد....
تکنولوژی
تکنولوژی

فناوری های همگرا

نانو نانو فناوری به استفاده از مواد در ابعاد اتمی، مولکولی و فرامولکولی در کاربردهای صنعتی گفته می‌شود. اولین توصیف گسترده از نانوتکنولوژی، «اهداف فناورانه خاص برای دستکاری دقیق...