اخبار

بازید اعضای هیئت علوم پزشکی دانشگاه رازی کرمانشاه و بررسی راه های همکاری

شرکت دانش بافت البرز (سهامی خاص) با هدف تولید بیوایمپلنت های آلوگرافت استخوانی، تاندون-لیگامان و قلبی- عروقی با مشارکت بنیاد تعاون ناجاو سازمان گشترش و نوسازی در سال 1390 تأسیس شده است. سایت این شرکت در شهرک صنعتی بیستون و در فضای 4000 متری واقع شده است که شامل یک باب سوله 2000 متری، حدود 530 متر کلین روم وتجهیزات پیشرفته نصب شده، بستر مناسب برای تولید انواع مصنوعات پزشکی می باشد.
پس از بازدید آقای دکتر حمیدیه عضو محترم هیات علمی دانشگاه تهران و نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، آقای دکتر خدارحمی (سمت آقای دکتر درج شود ) و هیات همراه از زیرساخت های شرکت دانش بافت البرز و در جلسه مشترکی با حضورمدیرعامل شرکت دانش بافت البرز آقای مهندس ظهرابیان و آقای مولوی سرپرست بخش تولید شرکت دانش بافت البرز، امکان همکاری مشترک بررسی و مقرر شد با توجه به زیرساخت قابل توجه موجود، دانشگاه مدل اجرایی و پیشنهادی خود را برای همکاری مشترک به شرکت دانش بافت البرز ارایه دهد.